Zakład Komunalny Opole Sp. z o.o. jest wielooddziałową firmą świadczącą usługi komunalne w szerokim zakresie, będącą regionalnym liderem w gospodarce odpadami, stosującą nowoczesne technologie i sprzęt oraz oferującą szeroki zakres usług i konkurencyjne ceny. Jesteśmy innowacyjną firmą działającą w harmonii ze środowiskiem. Dzięki temu jesteśmy kojarzeni z przyjaznym wizerunkiem miasta, porządkiem, nowoczesnością i bezpieczeństwem mieszkańców.

Głównym celem Spółki jest świadczenie usług z zakresu zadań własnych Gminy i Miasta Opole w dziedzinie bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej. Główną działalnością Zakładu Komunalnego są zadania publiczne dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi. Zadania te realizowane są zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami zawartej w unijnej dyrektywie 2008/98/WE poprzez:

 • prowadzenie efektywnego, proekologicznego odzysku jak największej ilości surowców z ogólnej masy odpadów;
 • przekazanie odpadów do unieszkodliwienia w sposób spełniający wszelkie normy prawne i środowiskowe;
 • bezpieczne składowanie odpadów w sytuacji braku możliwości zagospodarowania ich w inny sposób;
 • eksploatacja składowiska oraz instalacji w sposób jak najbardziej prośrodowiskowy i bezpieczny dla okolicznych mieszkańców.

Spółka realizuje ponadto inne zadania, w tym priorytetowo traktowane są usługi komunalne. Są to m.in.: administracja cmentarzy komunalnych, strefy płatnego parkowania i targowisk miejskich; dostawa i odbiór kontenerów oraz big-bagów na odpady; wynajem maszyn budowlanych; wywóz gruzu i odpadów budowlanych, kruszenie gruzu i sprzedaż kruszyw; usługi pielęgnacyjne i porządkowe; nasadzenia drzew i krzewów; holowanie pojazdów; usługi budowlane i nadzór inwestorski; wydawanie gazety miejskiej; wynajem i sprzedaż powierzchni reklamowych.

KOMFORT ŻYCIA W MIEŚCIE

Odpowiadamy na potrzeby mieszkańców i naszych klientów. Jesteśmy przedsiębiorstwem, które powstało, by służyć i zaspokajać potrzeby miasta i jego mieszkańców. Każdego dnia dbamy o skuteczność w działaniu i dokładamy wszelkich starań, by nasze usługi spełniały najwyższe standardy. Naszą ambicją jest profesjonalne, nowoczesne, bezpieczne i ekologiczne świadczenie usług komunalnych. W swojej działalności kierujemy się:

 • profesjonalizmem i etyką;
 • dbaniem o wysoką jakość świadczonych przez nas usług;
 • fachowym i życzliwym podejściem do mieszkańców i klientów, bo to dla nich jesteśmy oraz budową pozytywnych relacji z nimi;
 • innowacyjnością i nowoczesnością przy realizowaniu inwestycji;
 • nieustannym podnoszeniem jakości funkcjonowania naszej spółki;
 • dbaniem o dobro publiczne i zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta.

Kierując się potrzebami i preferencjami mieszkańców i naszych klientów, a także świadomością zmian oraz rosnącymi wymaganiami rynku, stosujemy nowoczesne rozwiązania. Oferujemy kompleksowe usługi optymalnie dostosowane do potrzeb odbiorców. Nasz obecny potencjał organizacyjny i logistyczny pozwala nam spełniać oczekiwania mieszkańców i klientów.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Nasza odpowiedzialność znajduje odzwierciedlenie w kilku obszarach, w których już realizujemy działania i w których zobowiązujemy się do rozwoju dobrych praktyk:

 • profesjonalizm i wysoka jakość;
 • stawiamy sobie ambitne cele i dążymy do ich osiągnięcia;
 • jesteśmy kreatywni, innowacyjni, dostrzegamy możliwość rozwoju i ją wykorzystujemy, ale wyłącznie z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji;
 • dbamy o przejrzystość relacji z naszymi partnerami poprzez stosowanie jasnych zasad współpracy.

JESTEŚMY DLA MIESZKAŃCÓW

 • zadowolenie mieszkańców jest jednym z fundamentów naszego sukcesu;
 • poprzez nasze działania i decyzje chcemy kształtować sposób, w jaki jesteśmy postrzegani;
 • każdego dnia staramy się zapewnić profesjonalną i rzetelną obsługę, którą cechuje uczciwość i szacunek;
 • dążymy nie tylko do tego, aby dostosowywać się do aktualnych potrzeb mieszkańców, ale także zachować otwartość na nowe wyzwania i wyjść poza oczekiwania;
 • dążymy do doskonalenia naszych produktów i usług oraz działań i procesów, mając na uwadze dobro miasta i mieszkańców;

TWORZYMY INSPIRUJĄCE MIEJSCA PRACY

 • jesteśmy przekonani, że zaangażowani pracownicy, którzy mogą rozwijać się i spełniać zawodowo poprzez wspólne działanie, umożliwiają realizację ambitnych celów i rozwój całej firmy;

 • jesteśmy otwarci na opinie i pomysły naszych pracowników;

 • podejmujemy działania w kierunku BHP i zdrowia pracowników;

 • stwarzamy równe szanse dla wszystkich;

 • dbamy o rozwój przyszłych kadr poprzez współpracę z uczelniami m.in. w zakresie studiów podyplomowych i dualnych;

 • cenimy różnorodność, ponieważ, wierzymy, że różnorodność naszego zespołu jest naszym wielkim atutem;

 • wspieramy wolontariat pracowniczy oraz aktywizujemy i integrujemy pracowników.


ŚWIADOMIE ZARZĄDZAMY WPŁYWEM NA ŚRODOWISKO

 • w inwestycjach infrastrukturalnych uwzględniamy rozwiązania ekologiczne;
 • wdrażamy proekologiczne technologie;
 • w obiektach Zakładu Komunalnego prowadzimy segregację odpadów, ograniczamy powstawanie odpadów, wykorzystujemy materiały ekologiczne, rezygnujemy z plastiku, ograniczamy zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych;
 • minimalizujemy wpływ na środowisko naturalne;
 • kształtujemy postawy i świadomość ekologiczną;
EDUKUJEMY MIESZKAŃCÓW

Niezwykle ważne są dla nas: podnoszenie świadomości społecznej i promocja zasad właściwego postępowania z odpadami oraz szeroko pojmowana działalność w zakresie ochrony środowiska. Angażujemy się w edukację mieszkańców, na czele z najmłodszymi, z myślą o których organizujemy systematycznie ekolekcje na terenie własnej ścieżki edukacyjnej. Realizujemy także szereg działań zaangażowanych społecznie ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych społeczności i organizacji sportowych.

Czujemy się odpowiedzialni za miasto i mieszkańców!