Od 2011 roku Zakład Komunalny posiada instalację odgazowania składowiska wraz z energetycznym wykorzystaniem biogazu. Jednocześnie jest to jedyna tego typu instalacja w Opolu do produkcji energii odnawialnej.

Nasza wykorzystuje gaz składowiskowy jako paliwo do produkcji energii elektrycznej i ciepła użytkowego. W celu maksymalnego wykorzystania potencjałowego energetycznego pozyskiwanego biogazu zainstalowana jednostka wytwórcza pracuje w układzie wysokosprawnej kogeneracji. Wytworzona w ten sposób energia elektryczna i ciepło – zaliczane do źródeł odnawialnych - w całości zaspokajają zapotrzebowanie energetyczne Centrum Zagospodarowania Odpadów oraz budynków administracyjnych i gospodarczych Zakładu Komunalnego. Zarówno w zakresie zasilania elektrycznego, jak i ogrzewania. Nadwyżki wytworzonej energii są sprzedawane do sieci energetycznej.

Trzeba podkreślić, że jest to energia w pełni odnawialna. Do jej wytworzenia nie zużywamy żadnych paliw pomocniczych, a wytwarzając prąd z biogazu nie potrzebujemy naturalnych kopalin. Ograniczamy tym samym globalne zużycie węgla, wyrobów naftowych, czy gazu ziemnego. Utylizując (spalając) biogaz zmniejszamy jego potencjał cieplarniany (CO2 ma 21 razy mniejszy potencjał cieplarniany niż CH4). Co więcej spalając biogaz wysypiskowy Zakład Komunalny zmniejsza powstawanie odoru. Odciągając biogaz z bryły zgromadzonych odpadów minimalizowane jest te zagrożenie pożarowe na składowisku.

Warto też podkreślić, że nasza instalacja pracuje w układzie tzw. wysokosprawnej kogeneracji. Oznacza to, że ze spalania biogazu wytwarzamy zarówno energię elektryczną jak i odzyskujemy większość ciepła powstającego w tym procesie. Wszystkie obiekty naszej Spółki zlokalizowane przy ul. Podmiejskiej są więc ogrzewane ciepłem pochodzącym ze spalania biogazu w kogeneracji. Tym samym ciepłem ogrzewana jest również ciepła woda użytkowa służąca nam do mycia naczyń, a pracownikom fizycznym również do kąpieli. W ten sposób nie zużywamy również oleju opałowego na cele grzewcze.

Przeciwdziałamy tym samym degradacji środowiska poprzez zapobieganie emisji szkodliwego i wybuchowego metanu oraz ciężkiego dwutlenku węgla do atmosfery, niszczenia systemu korzeniowego roślin, zanieczyszczenia wód i powietrza oraz zagrożeń dla człowieka w postaci nieprzyjemnego zapachu, niedotlenienia, pożarów i wybuchów, a wreszcie zwiększamy udział odnawialnych źródeł energii elektrycznej w całkowitym bilansie energetycznym kraju.

Jak to wygląda w praktyce?

Według danych GUS przeciętne gospodarstwo domowe zużywa rocznie od 1900 – do 2100 kWh/rok (kilowatogodzin rocznie) czyli od 1,9 – do 2,1 MWh/rok (megawatogodzin rocznie). Zatem można założyć, że przeciętne gospodarstwo domowe zużywa średnio 2000 kWh/rok (kilowatogodzin rocznie) czyli 2 MWh (megawatogodziny rocznie).

Nasza mała elektrownia biogazowa wytworzyła w:

2013 r. – 2451 MWh/rok, z czego 2041 MWh/rok zostało wprowadzone do dystrybucyjnej sieci energetycznej

2014 r. – 2343 MWh/rok, z czego 1981 MWh/rok zostało wprowadzone do dystrybucyjnej sieci energetycznej

2015 r. – 2187 MWh/rok, z czego 1803 MWh/rok zostało wprowadzone do dystrybucyjnej sieci energetycznej

2016 r. – 2477 MWh/rok, z czego 2075 MWh/rok zostało wprowadzone do dystrybucyjnej sieci energetycznej

2017 r. – 1979 MWh/rok, z czego 1601 MWh/rok zostało wprowadzone do dystrybucyjnej sieci energetycznej

2019 r. – 1334 MWh/rok, z czego 996 MWh/rok zostało wprowadzone do dystrybucyjnej sieci energetycznej

Jak wynika z powyższego zestawienia średnio rocznie wprowadzamy do sieci energetycznej 2000 MWh energii. Zestawiając to ze średnim rocznym zużyciem energii przez przeciętne gospodarstwo domowe – w praktyce naszym prądem zasilamy wszystkie obiekty przy ul. Podmiejskiej w Opolu, a dodatkowo 1000 gospodarstw domowych.