Władze spółki

Władze spółki

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Gmina Opole – Prezydent Miasta Opola.


RADA NADZORCZA
Lech Rubisz – Przewodniczący
Patryk Jankowski
Michał Wrębiak


ZARZĄD
Andrzej Czajkowski – Prezes Zarządu
Sebastian Paroń – Wiceprezes Zarządu


PROKURENT
Elżbieta Kozów


Kontakt