Władze spółki

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Gmina Opole – Prezydent Miasta Opola.


RADA NADZORCZA
Lech Rubisz – Przewodniczący
Renata Ćwirzeń-Szymańska
Michał Wrębiak

ZARZĄD
Patryk Stasiak – Prezes Zarządu
Katarzyna Oborska-Marciniak – Wiceprezes Zarządu
Małgorzata Rabiega – Wiceprezes Zarządu