Dokumenty i druki archiwalne

 1. Cennik przyjęć odpadów do 31 grunia 2023 r.
 2. Cennik przyjęć odpadów do 31 października 2023 r.
 3. Cennik przyjęć odpadów do 31 marca 2023 r.
 4. Cennik przyjęć odpadów do 31 grudnia 2022 r.
 5. Cennik przyjęć odpadów do 31 grudnia 2021r.
 6. Cennik przyjęć odpadów do 31 marca 2021r.
 7. Cennik przyjęć odpadów do 31 lipiec 2020 r
 8. Cennik przyjęć odpadów do 31 grudnia 2019r.
 9. Pozwolenie zintegrowane 04-09-2014
 10. Pozwolenie zintegrowane zmiana 30-10-2015
 11. Wzór karty przekazania odpadów od 1 maja 2019 r. (pdf)
  Wzór karty przekazania odpadów od 1 maja 2019 r. (doc)
 12. Regulamin PSZOK - obowiązuje do 30.09.2023 r.
 13. Oświadczenie osoby prywatnej - obowiązuje od 30.09.2023 r.
 14. Oświadczenie dotyczące zabudowy wielorodzinnej - obowiązuje do 30.09.2023 r.
 15. Dokument nieodpłatnego nabycia przedmiotu - obowiązuje do 30.09.2023 r.
 16. Wzór karty przekazania odpadów do 30 kwietnia 2019 r. (2018) (pdf)
  Wzór karty przekazania odpadów do 30 kwietnia 2019 r. (2018) (doc)
 17. Raport z monitoringu środowiskowego za 2015 r
 18. Fundusz rekultywacyjny
 19. Regulamin PSZOK - do dnia 31.10.2021r.
 20. PSZOK - oświadczenie osoby prywatnej - do dnia 31.10.2021r.
 21. PSZOK - oświadczenie dotyczące zabudowy wielorodzinnej - do dnia 31.10.2021r.
 22. Regulamin PSZOK - obowiązuje od 03.11.2021r.
 23. PSZOK - oświadczenie osoby prywatnej - obowiązuje od 03.11.2021r.
 24. PSZOK - oświadczenie dotyczące zabudowy wielorodzinnej - obowiązuje od 03.11.2021r.
 25. PSZOK - dokument nieodpłatnego nabycia przedmiotu - obowiązuje od 03.11.2021r.