Zakład Komunalny Sp. z o.o. prowadzi działalność związaną z przyjęciem i zagospodarowywaniem odpadów komunalnych. Jednocześnie zarządza nowoczesnym Centrum Przetwarzania Odpadów oraz stacjonarnymi i mobilnymi Punktami Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Świadczymy też liczne usługi, m.in.: wynajem big bagów i kontenerów na odpady oraz ich wywóz, kruszenie gruzu i sprzedaż kruszyw, wynajem maszyn budowlanych, prace budowlane i znakowanie poziome dróg. Poza tym oferujemy holowanie pojazdów, usługi porządkowe, pielęgnację terenów zielonych oraz wynajem powierzchni reklamowych.