I. Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok i prochów, bez prawa do wybudowania nagrobka lub grobowca – „do pogrzebu”:

Lp Wyszczególnienie rodzaju opłat Okres ważności opłaty* Wysokość opłaty*
1 pod grób ziemny 20 lat 900.00
2 pod grób urnowy ziemny 20 lat 500.00
3 pod grób murowany pojedynczy 20 lat 1500.00
4 pod grób murowany rodzinny** 99 lat 3500.00
5 pod grób wielournowy murowany 99 lat 700.00
6 pod grób dziecka 20 lat 200.00

* Opłaty ujęte w cenniku są cenami brutto, zawierającymi należny podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wykonania usługi.
** 2-komorowy w pionie.


II. Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok i prochów, bez prawa do wybudowania nagrobka lub grobowca – „za życia”:

Lp Wyszczególnienie rodzaju opłat Okres ważności opłaty* Wysokość opłaty*
1 pod grób ziemny 20 lat 1800.00
2 pod grób urnowy ziemny 20 lat 1200.00
3 pod grób murowany pojedynczy 20 lat 3000.00
4 pod grób murowany rodzinny** 99 lat 5500.00
5 pod grób wielournowy murowany 99 lat 1500.00

* Opłaty ujęte w cenniku są cenami brutto, zawierającymi należny podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wykonania usługi.
** 2-komorowy w pionie.


III. Kolumbarium NC

Lp Wyszczególnienie rodzaju opłat Okres ważności opłaty* Wysokość opłaty*
1 nisza urnowa w kolumbarium NC 99 lat 2700.00

* Opłaty ujęte w cenniku są cenami brutto, zawierającymi należny podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wykonania usługi.


IV. Wznowienie opłaty za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok i prochów:

Lp Wyszczególnienie rodzaju opłat Okres ważności opłaty* Wysokość opłaty*
1 pod grób ziemny 20 lat 800.00
2 pod grób urnowy ziemny 20 lat 500.00
3 pod grób murowany pojedynczy 20 lat 800.00
4 pod grób dziecka 20 lat 200.00

* Opłaty ujęte w cenniku są cenami brutto, zawierającymi należny podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wykonania usługi.


Uwaga !!!

 • Zaległe opłaty za korzystanie z miejsc grzebalnych pobierane są w wysokości 1/20 opłat wymienionych w pkt IV za każdy zaległy rok, licząc od pierwszego
 • nieopłaconego roku.
 • Stawki opłat wymienione w pkt IV dotyczą również miejsc grzebalnych istniejących w dniu wejścia w życie ww. opłat.

 • V. Jednorazowa opłata za wybudowanie:

  Lp Wyszczególnienie rodzaju opłat Wysokość opłaty*
  1 grobowca 300.00
  2 nagrobka 300.00
  3 nagrobka dziecinnego lub urnowego 100.00

  * Opłaty ujęte w cenniku są cenami brutto, zawierającymi należny podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wykonania usługi.


  VI. Opłaty za korzystanie z urządzeń cmentarnych:

  Lp Wyszczególnienie rodzaju opłat Wysokość opłaty*
  1 za udostępnienie kaplicy cmentarnej na ceremonię pogrzebową – 1 godzina 250.00

  * Opłaty ujęte w cenniku są cenami brutto, zawierającymi należny podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wykonania usługi.


  VII. Za usługi dodatkowe:

  Lp Wyszczególnienie rodzaju opłat Wysokość opłaty*
  1 nadzór nad pracami kamieniarskimi i budowlanymi – 1 usługa 100.00
  2 nadzór nad pochówkiem – 1 usługa 150.00
  3 za nadzór nad ekshumacją – 1 usługa 150.00

  * Opłaty ujęte w cenniku są cenami brutto, zawierającymi należny podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wykonania usługi.