1. Czy jest Pan/Pani zadowolona ze świadczonych usług administracyjnych na Cmentarzach Komunalnych w Opolu?
   TakNieNie wiem

  2. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a ze stanu utrzymania Cmentarzy?
   TakNieNie wiem

  3. Czy zauważył/a Pan/Pani w ostatnim okresie poprawę jakości świadczonych usług administracyjnych na Cmentarzach Komunalnych w Opolu? (Nie dotyczy usług pogrzebowych świadczonych przez inne firmy.)
   TakNieNie wiem

  Ta ankieta jest anonimowa. Zapisane odpowiedzi nie zawierają jakichkolwiek informacji osobowych poza tymi, które pochodziły z formularzy.