Zamówienia objęte przepisami prawa zamówień publicznych

Dostawa samochodu ciężarowego o dmc 18 ton do selektywnej zbiórki odpadów, wyposażonego w urządzenie hakowe i żuraw hydrauliczny, wraz z usługami serwisowymi.

16.09.2020

PN/6/DZP/2020

 1. Informacja dla wykonawców
 2.   A.Ogloszenie_o_zamowieniu-hakowiec_18_ton
 3.   SIWZ-hakowiec_dmc_18_ton
 4.   1.Zmiana SIWZ-zmiana I
 5.   OPZ-hakowiec dmc_18t_z_zurawiem
 6.   zal._nr_1-formularz_ofertowy
 7.   Instrukcja_wypelniania_JEDZ
 8.   zal._nr_2-edytowalna_wersja_formularza-JEDZ
 9. zal._nr_4-wykaz_dostaw
 10. zal._nr_5-zobowiązanie_do_udostepnienia_zasobow
 11. zal._nr_6-grupa_kapitalowa
 12. zal._nr_8-pelnomocnictwo
 13.   zal._nr_9-istotne postanowienia umowy-hakowiec_dmc18_ton
 14. zal._nr_10 – wzór gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 15.   Zmiana I ogłoszenia o zamówieniu
 16.   Zmiana II ogłoszenia o zamówieniu
 17.   Wyjaśnienia_I

Dostawa samochodu ciężarowego o dmc 12 ton z urządzeniem hakowym na potrzeby Regionalnego Centrum Zagospodarowania Odpadów w Opolu wraz z usługami serwisowymi.

15.09.2020

PN/5/DZP/2020

 1. Informacja dla wykonawców
 2.   Ogloszenie_o_zamowieniu-hakowiec_o_dmc_12_ton
 3.   zmiana ogloszenia o zamówieniu-zmiana I
 4.   1.SIWZ-hakowiec_dmc_12_ton
 5.   1.Zmiana SIWZ-zmiana I
 6.   2.zal._nr_1-formularz_ofertowy
 7.   3.zal.nr_1A-Opis przedmiotu zamówienia
 8.   4.zal._nr_2-edytowalna_wersja_formularza-JEDZ
 9.   4A.Instrukcja_wypelniania_JEDZ
 10. 6.zal._nr_4-wykaz_dostaw
 11. 7.zal._nr_5-zobowiązanie_do_udostepnienia_zasobow
 12. 8.zal._nr_6-grupa_kapitalowa
 13. 9.zal._nr_8-pelnomocnictwo
 14.   10.zal._nr_9-istotne postanowienia umowy-hakowiec_dmc12_ton
 15. 11.zal._nr_10 – wzór gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy

PN/4/DZP/2020

15.09.2020

DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO SPECJALNEGO - POMOCY DROGOWEJ O DMC 12 TON WRAZ Z USŁUGAMI SERWISOWYMI

 1. Informacja dla wykonawcy
 2.   ogloszenie_o_zamowieniu
 3.   zmiana ogloszenia o zamówieniu-zmiana I
 4.   1.SIWZ-autolaweta
 5.   Zmiana SIWZ-zmiana I
 6.   2.Zmiana SIWZ-zmiana II
 7.   2.zal._nr_1-formularz_ofertowy
 8.   3.zal._nr_1A-Opis przedmiotu zamówienia
 9.   4.zal._nr_2-edytowalna_wersja_formularza-JEDZ
 10.   4.zal._nr_2-edytowalna_wersja_formularza-JEDZ-zmieniony-16.09.2020
 11.   5.zal.nr_3-Instrukcja_wypelniania_JEDZ
 12. 6.zal._nr_4-wykaz_dostaw
 13. 7.zal._nr_5-zobowiązanie_do_udostepnienia_zasobow
 14. 8.zal._nr_6-grupa_kapitalowa
 15. 9.zal._nr_8-pelnomocnictwo
 16.   10.zal._nr_9-istotne postanowienia umowy-autolaweta
 17.   zal._nr_9-poprawione istotne postanowienia umowy-autolaweta
 18. 11.zal._nr_10 – wzór gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Ochrona osób i mienia na obiektach i terenie Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. oraz organizowanych imprez

07.05.2020

PN/3/DZP/2020

 1.   SIWZ-ochrona osób i mienia
 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
 3.   3._Zalaczniki_do_SIWZ-Ochrona_osob_i_mienia-1
 4.   2 _Projekt_umowy__zał _nr_3
 5.   Zmiana_SIWZ-14.05.2020r
 6.   wyjaśnienie_I-15.05.2020r
 7.   A.Informacja_z_otwarcia_ofert
 8.   B.Zawiadomienie_o_wyborze_oferty
 9.   Informacja_o_udzieleniu_zamówienia

1 2 3 5 Następna strona › Ostatnia strona »
Kontakt