Zamówienia objęte przepisami prawa zamówień publicznych

Doposażenie systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Opolu i wykonywanie obsługi serwisowej

24.01.2020

PN/1/DZP/20

 1.   1.Ogloszenie_o_zamowieniu
 2.   Ogloszenie_o_zamówieniu-str.1-15
 3.   Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-I
 4.   Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-II
 5.   Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-III
 6.   2.SIWZ-dostawa_parkometrow
 7.   Zmiana_SIWZ-28.01.2020r
 8.   zmiana-SIWZ-29.01.2020r
 9.   Zmiana_SIWZ-30.01.2020r
 10.   wyjasnienia-29.01.2020r
 11.   A_zal._nr_1_formularz_ofertowy
 12.   B_zal._nr_1A_OPZ_opis_przedmiotu_zamowienia
 13. C_zal._nr_2-oswiadczenie_wykonawcy_o_spelnianiu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu
 14. D_zal._nr_3-oswiadczenie_wykonawcy_dot._przeslanek_wykluczenia_z_postepowania
 15. E_zal._nr_4-wykaz_dostaw
 16. F_zal._nr_5-zobowiązanie_do_udostepnienia_zasobow
 17. G_zal._nr_6-grupa_kapitalowa
 18. H_zal._nr_7-pelnomocnictwo
 19. I_zal._ nr_8_wzor_gwarancji_zabezpieczenia_nalezytego_wykonania_umowy
 20.   J_zal._nr_9_Projekt_umowy_Parkometry
 21.   K_zal._nr_9A_szczegolowe_warunki_serwisu
 22.   informacja_z_otwarcia_ofert
 23.   Zawiadomienie o wyborze oferty

Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej

19.12.2019

PN/9/DZP/2019

 1.   Zawiadomienie_o_wyborze_oferty
 2.   Informacja_z_otwarcia_ofert
 3.   Ogloszenie_o_zamowieniu
 4.   SIWZ-ladowarka_kolowa
 5.   zalaczniki_do_SIWZ
 6.   Zmiana_SIWZ-23.12.2019r
 7.   Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-23.12.2019r
 8.   Wyjasnienia-ladowarka_kolowa-30.12.2019r.
 9.   Wyjasnienia-ladowarka_kolowa-31.12.2019r.

Dostawa paliwa do pojazdów „Zakład Komunalny" Spółka z o.o. na zasadzie indywidualnego, bezgotówkowego tankowania w sieci stacji paliw Wykonawcy, w tym na stacji paliw w Opolu, w 2020 r.

16.12.2019

PN/11/DZP/2019

 1.   Ogloszenie_o_zamowieniu
 2.   SIWZ-bezgotowkowy_zakup_paliwa
 3.   zalaczniki_do_SIWZ
 4.   Zmiana SIWZ
 5.   Informacja_z_otwarcia_ofert-dostawa_paliwa_do_pojazdow
 6.   Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

Dostawa energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez „Zakład Komunalny” Sp. z o.o.

12.12.2019

PN/10/DZP/2019

 1.   Ogloszenie_o_zamowieniu
 2.   SIWZ-ENERGIA_ELEKTRYCZNA
 3.   Zalaczniki_do_SIWZ
 4.   Zmiana SIWZ-18.12.2019r
 5.   Zal_nr_10-projekt_umowy-po_zmianie-18.12.2019r.
 6.   Informacja_z_otwarcia_ofert
 7.   Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

1 2 3 4 Następna strona › Ostatnia strona »
Kontakt