Zamówienia objęte przepisami prawa zamówień publicznych

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM Z ZESPOŁEM SANITARNYM NA TARGOWISKU PRZY UL. TARGOWEJ 9 W OPOLU DZ.NR 9/67, 9/68, 9/69, 9/93 KM.53 OBRĘB OPOLE.

30.12.2020

PN/17/ORG/2020

 1.   2.Informacja_z_otwarcia_ofert
 2.   Zawiadomienie o wyborze oferty
 3.   Ogłoszenie o zamówieniu
 4.   Wyjaśnienia-I-08.01.2021 r.
 5.   1.Zmiana SIWZ-zmiana I-08.01.2021r
 6.   1.SIWZ-przebudowa budynku targowiska
 7. 2.Formularz_oferty-zal.1
 8. 3.Zalaczniki_do_SIWZ
 9. 4.Załącznik nr 4B - Wykaz osób
 10.   5.zal_nr_10-projekt_umowy-przebudowa budynku targowiska
 11.   3.Opis_przedmiotu_zamowiena
 12.   przedmiary
 13.   13.07.20 DECYZJA - POZWOLENIE
 14.   Metryka i dokumenty
 15.   Opis architektura
 16.   PB OPIS ARCHITEKTURA ul. TARGOWA doc
 17.   RYS A-1 PZT nowe
 18.   RYS A-2 RZUT PRZYZIEMIA
 19.   RYS A-3 RZUT DACHU
 20.   RYS A-4 ELEWACJE
 21.   RYS A-5 ELEWACJE I PRZEKRÓJ
 22.   RYS A-6 ZESTAWIENIE STOLARKI
 23.   EL_TARGOWA_OPIS
 24.   EL_TARGOWA_RYS. E-1
 25.   EL_TARGOWA_RYS. E-2
 26.   EL_TARGOWA_RYS. E-3
 27.   EL_TARGOWA_RYS. E-4
 28.   EL_TARGOWA_RYS. E-5
 29.   EL_TARGOWA_RYS. E-6
 30.   EL_TARGOWA_RYS. E-7
 31.   Bilans strumieni powietrza
 32.   IS1 rzut przyziemia instalacje sanitarne
 33.   IS2 rzut przyziemia - instalcja c.o.
 34.   IS3 rzut przyzienia - wentylacja mechaniczna
 35.   IS4 rzut dachu
 36.   IS5 izometria
 37.   N1W1
 38.   OPIS TECHNICZNY TARGOWISKO
 39.   Panasonic - ścienne do serwerowni TKEA
 40.   WC1
 41.   WC2
 42.   WS1
 43.   Opinia o stanie technicznym
 44.   Opis konstrukcja
 45.   Rys.K-1 -konstrukcja przyziemia
 46.   Rys.K-2 wzmacnianie ścian

„Budowa Stadionu Miejskiego w Opolu, wraz z parkingami oraz infrastrukturą techniczną”

28.12.2020

PN/16/ORG/2020

 1.   Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia
 2.   Sprostowanie do SIWZ modyfikacja 27.04.2021
 3.   210427_pismo w spr modyfikacji SIWZ
 4.   Ogłoszenie o zamówieniu
 5.   SIWZ-budowa stadionu
 6. Informacja dla wykonawców
 7. Informacja dla wykonawców-dokumentacja projektowa
 8. Załącznik nr 3 - projekt umowy-budowa stadionu
 9.   SIWZ-poprawiona-09.02.2021
 10.   Umowa na roboty budowlane-poprawiona-09.02.2021
 11.   Wyjaśnienia-09.02.2021
 12.   sprostowanie-2021-OJS030-071576-pl
 13.   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-sprostowanie-19.02.2021r
 14.   Pismo - zmiana SIWZ-19.02.2021 r
 15.   SIWZ modyfikacja 19-02-2021

Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 191212 powstałych w wyniku rozdrobnienia odpadów wielkogabarytowych

28.12.2020

PN/13/ORG/2020

 1.   Zawiadomienie o wyborze oferty-odbiór odpadów
 2.   3.Informacja_z_otwarcia_ofert-odbiór odpadów
 3.   1.SIWZ-odbiór odpadów
 4. Informacja dla wykonawców
 5.   ogłoszenie o zamówieniu
 6.   Sprostowanie ogłoszenia
 7. 5.Opis przedmiotu zamówienia
 8.   Wyjaśnienia I-odbiór odpadów
 9. zdjęcie1
 10. zdjęcie2

Dostawa, w formie leasingu operacyjnego, samochodu ciężarowego o dmc 12 ton z urządzeniem hakowym na potrzeby Regionalnego Centrum Zagospodarowania Odpadów w Opolu wraz z usługami serwisowymi – z opcją wykupu.

23.12.2020

PN/15/ORG/2020

 1.   Zawiadomienie II o wyborze oferty-hakowiec-16.04.2021r
 2.   Unieważnienie czynności wyboru oferty
 3.   Zawiadomienie o wyborze oferty-hakowiec12t
 4.   2.Informacja_z_otwarcia_ofert-hakowiec 12t
 5. Informacja dla wykonawców
 6.   Ogłoszenie o zamowieniu-hakowiec 12t. -leasing
 7.   1.SIWZ-hakowiec_dmc_12_ton
 8.   2.zal._nr_1-formularz_ofertowy
 9. 3.zal.nr_1A-Opis przedmiotu zamówienia
 10.   4.zal._nr_2-edytowalna_wersja_formularza-JEDZ
 11.   4A.Instrukcja_wypelniania_JEDZ
 12. 6.zal._nr_4-wykaz_dostaw
 13. 7.zal._nr_5-zobowiązanie_do_udostepnienia_zasobow
 14. 8.zal._nr_6-grupa_kapitalowa
 15. 9.zal._nr_8-pelnomocnictwo
 16.   10.zal._nr_9-istotne postanowienia umowy-hakowiec_dmc12_ton
 17. 11.zal._nr_10 – wzór gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 18. 12.zal._nr_11-warunki leasingu
 19.   1.Zmiana SIWZ-zmiana I
 20.   Zmieniony zal._nr_1-formularz_ofertowy
 21.   a.F01 za III kwartał 2020
 22.   b.skan spawozdanie finansowe 2019
 23.   c.SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2017
 24.   d.Sprawozdanie Finansowe 2018 r
 25.   Wyjaśnienia I-hakowiec-12 ton
 26.   zmiana ogłoszenia-I-15.01.2021r
 27.   zmiana ogłoszenia-II-19.01.2021r
 28.   3.zmiana ogłoszenia-III-29.01.2021r
 29.   1.Zmiana SIWZ-zmiana II-19.01.2021r
 30.   odpowiedź-pyt.24 lit.d
 31.   Wyjaśnienia II-20.01.2021r.-hakowiec-12ton
 32.   3.Zmiana SIWZ-zmiana III-29.01.2021r

1 2 3 8 Next › Last »
Kontakt