Zamówienia objęte przepisami prawa zamówień publicznych

Ochrona osób i mienia na obiektach i terenie Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. oraz organizowanych imprez

07.05.2020

PN/3/DZP/2020

 1.   SIWZ-ochrona osób i mienia
 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
 3.   3._Zalaczniki_do_SIWZ-Ochrona_osob_i_mienia-1
 4.   2 _Projekt_umowy__zał _nr_3
 5.   Zmiana_SIWZ-14.05.2020r
 6.   wyjaśnienie_I-15.05.2020r
 7.   A.Informacja_z_otwarcia_ofert
 8.   B.Zawiadomienie_o_wyborze_oferty
 9.   Informacja_o_udzieleniu_zamówienia

„Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia pojazdów znajdujących się w posiadaniu Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. - ZADANIE C”

09.04.2020

PN/2/DZP/2020

 1.   1.Ogloszenie_o_zamowieniu
 2.   2.SIWZ_ubezpieczenie_pojazdow_
 3. 3.Zalaczniki_do_SIWZ
 4. 4.wykaz_pojazdow_rozdz._4_zał._2c_do_siwz
 5.   5.Zadanie C_zał._1_1C_szczegolne
 6.   6.rozdzial_5_umowa_generalna_zadanie_C_2 lata
 7. 7.zadanie_C_zal_1_2C_Rozszerzenia_AC
 8.   8.zaswiadczenie_szkodowe_komunikacja_2020-03-11_Ergo_Hestia
 9.   9.zaswiadczenie_szkodowe_komunikacja_2020-03-16_Generali_3
 10.   ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia
 11.   wyjaśnienie_I
 12. załącznik do wyjaśnień-rozdz 4_wniosek
 13.   Informacja_z_otwarcia_ofert
 14.   Zawiadomienie_o_wyborze_oferty-ubezpieczenie

Doposażenie systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Opolu i wykonywanie obsługi serwisowej

24.01.2020

PN/1/DZP/20

 1.   1.Ogloszenie_o_zamowieniu
 2.   Ogloszenie_o_zamówieniu-str.1-15
 3.   Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-I
 4.   Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-II
 5.   Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-III
 6.   2.SIWZ-dostawa_parkometrow
 7.   Zmiana_SIWZ-28.01.2020r
 8.   zmiana-SIWZ-29.01.2020r
 9.   Zmiana_SIWZ-30.01.2020r
 10.   wyjasnienia-29.01.2020r
 11.   A_zal._nr_1_formularz_ofertowy
 12.   B_zal._nr_1A_OPZ_opis_przedmiotu_zamowienia
 13. C_zal._nr_2-oswiadczenie_wykonawcy_o_spelnianiu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu
 14. D_zal._nr_3-oswiadczenie_wykonawcy_dot._przeslanek_wykluczenia_z_postepowania
 15. E_zal._nr_4-wykaz_dostaw
 16. F_zal._nr_5-zobowiązanie_do_udostepnienia_zasobow
 17. G_zal._nr_6-grupa_kapitalowa
 18. H_zal._nr_7-pelnomocnictwo
 19. I_zal._ nr_8_wzor_gwarancji_zabezpieczenia_nalezytego_wykonania_umowy
 20.   J_zal._nr_9_Projekt_umowy_Parkometry
 21.   K_zal._nr_9A_szczegolowe_warunki_serwisu
 22.   informacja_z_otwarcia_ofert
 23.   Zawiadomienie o wyborze oferty

Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej

19.12.2019

PN/9/DZP/2019

 1.   Zawiadomienie_o_wyborze_oferty
 2.   Informacja_z_otwarcia_ofert
 3.   Ogloszenie_o_zamowieniu
 4.   SIWZ-ladowarka_kolowa
 5.   zalaczniki_do_SIWZ
 6.   Zmiana_SIWZ-23.12.2019r
 7.   Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-23.12.2019r
 8.   Wyjasnienia-ladowarka_kolowa-30.12.2019r.
 9.   Wyjasnienia-ladowarka_kolowa-31.12.2019r.

1 2 3 4 Następna strona › Ostatnia strona »
Kontakt