Zamówienia objęte przepisami prawa zamówień publicznych

Usługa ubezpieczenia "Zakładu Komunalnego" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - ubezpieczenie odpowiedzialności ekologicznej

18.08.2021

PN/5/ORG/2021

 1.   2021_BZP 00153211_01
 2. Informacja dla wykonawców
 3.   Zmiana BZP(2)
 4.   zmiany do SWZ(3)

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 powstałych w wyniku rozdrobnienia odpadów wielkogabarytowych

13.08.2021

PN/3/ORG/2021

 1. Informacja dla wykonawców
 2.   Ogloszenie o zamówieniu_2021-OJS156-413236-pl-ts
 3.   SWZ-odbiór odpadów
 4. zal._nr_1A-opis przedmiotu zamówienia-odbiór odpadów191212
 5.   zal._nr_1-formularz_ofertowy
 6.   zal._nr_2-edytowalna_wersja_formularza-JEDZ
 7.   zal._nr_3-Instrukcja_wypelniania_JEDZ
 8. zal._nr_4-oświadczenie o aktualności danych zawartych w JEDZ
 9. zal._nr_5-zobowiązanie innych podmiotów do oddania zasobów
 10. zal._nr_6-oświadczenie o grupie kapitałowej
 11. zal._nr_8-projekt pelnomocnictwa
 12. zal._nr_9-projekt umowy-odbiór odpadów
 13.   sprostowanie do ogłoszenia-13.08.2021
 14.   modyfikacja-18.08.2021r.-projekt umowy-o
 15.   zmiana SWZ-18.08.2021
 16.   wyjaśnienia-23.08.2021r
 17.   Wyjaśnienia-08.09.2021r
 18.   poprawiony-zal._nr_1- formularz_ofertowy_08.09.2021r
 19.   informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
 20.   Informacja_z_otwarcia_ofert-odbiór odpadów 191212
 21.   Poprawiona-Informacja_z_otwarcia_ofert-odbiór odpadów 191212
 22.   Informacja o wyborze oferty-odbiór odpadów1

Usługa ubezpieczenia "Zakładu Komunalnego" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

22.07.2021

PN/4/ORG/2021

 1.   F489 Informacja o otwarciu ofert ZK Sp. z o.o.wOpolu(1)
 2.   Informacja dla wykonawców
 3.   Odpowiedzi do pytań- 02.08.2021
 4.   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II - 02.08.2021
 5.   Wyjaśnienia Zmiany do SWZ - 03.08.2021(2)
 6.   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III - 03.08.2021(2)
 7.   ogłoszenie o zamówieniu-2021_BZP 00124340_01
 8.   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 9.   F028 Unieważnienie postępowania dla Pakietu II
 10.   F153 Ogłoszenie o wynikach postępowania ZK Sp. z o.o.wOpolu

„Zaprojektowanie i budowa systemu odgazowania II kwatery Składowiska Odpadów Komunalnych w Opolu”

20.07.2021

PN/2/ORG/2021

 1. Informacja dla wykonawców
 2.   ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-26.07.2021
 3.   modyfikacja SWZ-26.07.2021
 4.   ogłoszenie_o_zamówieniu-2021_BZP 00120680_01
 5.   1.SWZ-ZK-odgazowanie
 6. 2.załaczniki do SWZ-odgazowanie
 7. 3.zał_nr_1-PFU odgazowania II kw.docx
 8.   4.zał_nr_3-projekt_umowy-studnie_odgaz
 9.   Mapa II kwatery
 10.   Pozw.na budowę II kwatery
 11.   Pozw.na użytk. odgazowania
 12.   skan - pozw. na użytk. II kw.
 13.   skan Pozwol. na Rekult. i odgaz.
 14.   skan-decyzji o lokalizacji inwewstycji celu publicznego
 15.   Założenia do planu sytuacyjnego, lokalizacja kontenera KP3
 16.   Założenia do projektu zagospodarowania terenu - rozmieszczenie studni
 17.   Mapa do celów projektowych
 18.   informacja o kwocie
 19.   Informacja o wyborze oferty
 20.   Informacja_z_otwarcia_ofert-odgazowanie II kwatery

1 2 3 9 Next › Last »
Kontakt