Zamówienia objęte przepisami prawa zamówień publicznych

Dostawa energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez „Zakład Komunalny” Sp. z o.o.

24.11.2020

PN/12/ORG/2020

 1.   1.Ogłoszenie o zamówieniu-energia elektryczna
 2.   2.SIWZ-ENERGIA ELEKTRYCZNA
 3. 3.zal_nr_1-Formularz ofertowy
 4. 4.zal. nr 2-WykazPPE
 5.   5.zał. nr 3-opis przedmiotu zamówienia-dostawa elektrycznej
 6. 6.Zal._4-9_do_SIWZ
 7.   7.Zal_nr_10-projekt_umowy-enegia_el

Dostawa paliwa do pojazdów „Zakład Komunalny” Spółka z o.o. na zasadzie indywidualnego, bezgotówkowego tankowania w sieci stacji paliw Wykonawcy w tym na stacji paliw w Opolu w 2021 r.

18.11.2020

PN/11/ORG/2020

 1.   Informacja_z_otwarcia_ofert-dostawa_paliwa_do_pojazdow
 2.   ogłoszenie o zamówieniu
 3.   1.SIWZ-bezgotowkowy_zakup_paliwa
 4. 2.Zalacznik_nr_1-formularz_oferty
 5.   3.OPZ-karty paliwowe
 6. 4.Zalaczniki_do_SIWZ-bezgotowkowy_zakup_paliwa
 7.   5.projekt UMOWA-bezgotowkowy_zakup_paliwa

Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego na potrzeby „Zakładu Komunalnego” Spółka z o.o. w Opolu

04.11.2020

PN/8/ORG/2020

 1.   Zawiadomienie o wyborze oferty
 2.   Informacja_z_otwarcia_ofert
 3.   ogłoszenie o zamówieniu
 4.   SIWZ-olej opałowy i napędowy_B-0
 5.   zal.-OPZ- olej opalowy i napędowy_B-0
 6.   zal._nr_1._formularz _ofertowy
 7.   zal._nr_1A._Formularz_cenowy_czesc_I
 8.   zal._nr_1B._Formularz_cenowy_czesc_II
 9. Zal._nr_2-8_do_SIWZ-dostawa oleju_opal._i_naped.
 10.   zal._nr_9A-projekt_umowy-olej_napedowy
 11. zal._nr_9B-projekt_umowy-olej_opalowy

„Dostawa kontenerów rolkowych otwartych KP5, KP7, KP9, KP14 i KP15”

02.11.2020

PN/7/ORG/2020

 1.   Zawiadomienie o wyborze oferty-kontenery
 2.   Informacja_z_otwarcia_ofert
 3.   ogłoszenie o zamówieniu
 4.   ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 5.   1.SIWZ_kontenery-MSO
 6.   Wyjaśnienia -06.11.2020r.
 7.   2.zal._nr_1-formularz_ofertowy
 8.   3.zal._nr_A1_Formularz_cenowy_czesc_I
 9.   4.zal._nr_A2_Formularz_cenowy_czesc_II
 10. 5.zal_nr_B1-Opis_przedmiotu_zamówienia-czesc_I
 11. 6.zal_nr_B2-Opis_przedmiotu_zamówienia-czesc_II
 12. 7.zal_nr_2-oswiadczenie_wykonawcy_o_spelnianiu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu
 13. 8.zal_nr_3-oswiadczenie_wykonawcy_dot._przeslanek_wykluczenia_z_postepowania
 14. 9.zal._nr_4A-wykaz_dostaw-część_I
 15. 10.zal._nr_4B-wykaz_dostaw-część_II
 16. 11.zal._nr_5-zobowiązanie_do_udostepnienia_zasobow
 17. 12.zal._nr_7-grupa_kapitalowa
 18. 13.zal._nr_8-pelnomocnictwo
 19.   14.Istotne_postanowienia_umowy-kontenery

1 2 3 6 Następna strona › Ostatnia strona »
Kontakt