Budowa podziemnej instalacji cieplnej i instalacji ogrzewania obiektu z bloków betonowych przy ul. Podmiejskiej 69 w Opolu działka nr: 1/32 k.m. 1 obręb Groszowice

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Opolu – ul. Kępska
10 września 2019
Remont zespołu kogeneracyjnego po 52 tys. godzin pracy wraz z usługą serwisowania przez następne 24 tys. godzin pracy lub okres 3 lat
10 września 2019

Budowa podziemnej instalacji cieplnej i instalacji ogrzewania obiektu z bloków betonowych przy ul. Podmiejskiej 69 w Opolu działka nr: 1/32 k.m. 1 obręb Groszowice

Kontakt