Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Opolu przy ul. Przeskok 1

Dostawa samojezdnych urządzeń koszących
10 lutego 2022
Dostawa wraz z usługami serwisowymi samochodów ciężarowych – wywrotek o dmc 3,5 Mg
1 marca 2022

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Opolu przy ul. Przeskok 1

PN/6/ORG/2022

Kontakt