Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Opolu przy ul. Przeskok 1