Dostawa paliwa do pojazdów „Zakład Komunalny” Spółka z o.o. na zasadzie indywidualnego, bezgotówkowego tankowania w sieci stacji paliw Wykonawcy, w tym na stacji paliw w Opolu, w 2020 r.

Dostawa energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez „Zakład Komunalny” Sp. z o.o.
16 grudnia 2019
Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej
19 grudnia 2019

Dostawa paliwa do pojazdów „Zakład Komunalny” Spółka z o.o. na zasadzie indywidualnego, bezgotówkowego tankowania w sieci stacji paliw Wykonawcy, w tym na stacji paliw w Opolu, w 2020 r.

Kontakt