Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz mienia Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. – ZADANIE A+B

Dostawa samochodu osobowego elektrycznego
6 września 2019
Dostawa kontenerów KP9, KP15, KP30
6 września 2019