„Zaprojektowanie i budowa systemu odgazowania II kwatery Składowiska Odpadów Komunalnych w Opolu”