Nasadzenia na terenie Żłobka nr 9 przy ul. Skautów Opolskich

Nasadzenia na terenie PP 56 przy ul. Sieradzkiej w Opolu
10 października 2018
Nasadzenia na terenie Przedszkola Publicznego nr 29, przy ul. Kasprzaka 1 w Opolu
17 października 2018
Nasadzenia na terenie PP 56 przy ul. Sieradzkiej w Opolu
10 października 2018
Nasadzenia na terenie Przedszkola Publicznego nr 29, przy ul. Kasprzaka 1 w Opolu
17 października 2018

Nasadzenia na terenie Żłobka nr 9 przy ul. Skautów Opolskich

W dniu 12.10.2018r. o godz. 10:30 została przeprowadzona akcja nasadzeń na terenie Żłobka nr 9 przy ul. Skautów Opolskich. Na przedszkolaków czekały przygotowane doły sadzeniowe, taczki, łopatki i konewki. Dzieci posadziły drzewo – klon pospolity odmiany ”Princeton Gold” cenione za ozdobne zielono żółte ulistnienie.W akcji uczestniczyła wybrana grupa dzieci w różnym wieku. Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały informacji o gatunku drzewa jakie zostanie posadzone oraz instrukcji sadzenia. Zadaniem dzieci było przygotowanie dołu poprzez uzupełnienie urodzajną warstwą gleby, dodanie mikoryzy, odpowiednie umieszczenie drzewa w dole, zasypanie i podlanie zgodnie z wskazówkami pracowników działu Nowej Zieleni Miejskiej. Dzieci otrzymały nagrody za włożony trud i zaangażowanie. Po zakończeniu akcji obserwowały kolejne nasadzenia drzew: miłorzęby dwuklapowe ”Fastigiata”, graby pospolite ”Foliis Argenteovariegatis Pendula”, buk pospolity ”Purple Fontaine”. Na terenie placówki w sumie zostało posadzone 8 drzew, 73 krzewy, 215 bylin (w tym trawy). Placówka podjęła się zadania bieżącego utrzymania i pielęgnacji nowych nasadzeń.