Oświadczenie w związku z informacjami rozpowszechnianymi przez przedstawicieli Komitetu Społecznego Stop Spalarni w Opolu