Ograniczenie uczestników uroczystości pogrzebowej

Badanie wizerunku – ankieta
20 marca 2020
Apelujemy o nie przychodzenie na cmentarze
8 kwietnia 2020
Badanie wizerunku – ankieta
20 marca 2020
Apelujemy o nie przychodzenie na cmentarze
8 kwietnia 2020

Ograniczenie uczestników uroczystości pogrzebowej

Do 11 kwietnia w uroczystości pogrzebowej ograniczonej do terenu przy grobie, gdzie przeprowadzony zostanie pochówek może brać tylko najbliższa rodzina, a liczba osób zostaje ograniczona do pięciu.

Informujemy, iż  zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub w danym obiekcie znajdować może się łącznie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż:

– 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu – w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r.;

– 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny lub osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu – w okresie od dnia 12 kwietnia 2020 r. do odwołania.

Serdecznie prosimy o zastosowanie się do rozporządzenia.