Dostawa paliwa do pojazdów „Zakład Komunalny” Spółka z o.o. na zasadzie indywidualnego, bezgotówkowego tankowania w sieci stacji paliw Wykonawcy, w tym na stacji

Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego na potrzeby Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu
16 września 2019
Budowa drogi gminnej łączącej ul. Popiełuszki z ul. Podmiejską w Opolu, droga dojazdowa do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
16 września 2019

Dostawa paliwa do pojazdów „Zakład Komunalny” Spółka z o.o. na zasadzie indywidualnego, bezgotówkowego tankowania w sieci stacji paliw Wykonawcy, w tym na stacji

Kontakt