Dostawa przyczepy hakowej kontenerowej pod kontenery KP5–KP7