Dostawa samochodu ciężarowego do selektywnej zbiórki odpadów oraz wykonywanie usług serwisowych