Dostawa samochodu ciężarowego o dmc 18 ton do selektywnej zbiórki odpadów, wyposażonego w urządzenie hakowe i żuraw hydrauliczny