Dostawa samochodu ciężarowego – wywrotki o dopuszczalnej masie całkowitej w zakresie 7,0÷7,5 Mg dla Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu