Dostawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Opolu