Instalacja odzysku gazu wysypiskowego z eksploatowanej części II kwatery Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu