Instalacja odzysku gazu wysypiskowego z eksploatowanej części II kwatery Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu

Rewitalizacja cmentarza komunalnego Opole-Półwieś – Etap I
11 września 2019
Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego na potrzeby Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Opolu
11 września 2019

Instalacja odzysku gazu wysypiskowego z eksploatowanej części II kwatery Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu

Kontakt