Pełnienie funkcji nadzoru konserwatorskiego przy realizacji zadania: – Rewitalizacja cmentarza komunalnego Opole-Półwieś – Etap I