Usługa ubezpieczenia “Zakładu Komunalnego” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – ubezpieczenie odpowiedzialności ekologicznej

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 191212 powstałych w wyniku rozdrobnienia odpadów wielkogabarytowych
13 sierpnia 2021
Dostawa oleju opałowego oraz oleju napędowego
20 października 2021

Usługa ubezpieczenia “Zakładu Komunalnego” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – ubezpieczenie odpowiedzialności ekologicznej

PN/5/ORG/2021

Kontakt