Zaprojektowanie i budowa sieci studni odgazowania poziomego w ramach rozbudowy instalacji odzysku gazu wysypiskowego na eksploatowanej części II kwatery Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu