ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji realizowanego projektu pn.: “Budowa magazynu czasowego przechowywania odpadów niebezpiecznych (Miejski Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych) w Opolu – II etap”

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji realizowanego projektu pn.: “Rewitalizacja cmentarza komunalnego Opole-Półwieś – I etap”
11 września 2019
Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego na potrzeby Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu
12 września 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji realizowanego projektu pn.: “Budowa magazynu czasowego przechowywania odpadów niebezpiecznych (Miejski Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych) w Opolu – II etap”

Kontakt