ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji realizowanego projektu pn.: “Budowa magazynu czasowego przechowywania odpadów niebezpiecznych (Miejski Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych) w Opolu – II etap”