Zadbamy o czystsze powietrze w Opolu!

Punkty zbiórki odpadów dla mieszkańców Opola
29 lipca 2019
Wspieramy remont opolskiej Katedry
29 sierpnia 2019
Punkty zbiórki odpadów dla mieszkańców Opola
29 lipca 2019
Wspieramy remont opolskiej Katedry
29 sierpnia 2019

Zadbamy o czystsze powietrze w Opolu!

Miasto Opole wspólnie z Zakładem Komunalnym i Energetyką Cieplną Opolszczyzny realizuje drugą edycję programu wsparcia działań zmierzających do poprawy stanu jakości powietrza na terenie Opola, poprzez trwałe i systematyczne zmniejszanie ilości emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń.

Po sukcesie realizowanego wspólnie przez Miasto Opole i ECO programu “CZYSTE POWIETRZE – ODDECH DLA OPOLA”, współpraca na rzecz promocji transportu miejskiego jest kolejnym wspólnym przedsięwzięciem ekologicznym na rzecz poprawy jakości życia w mieście. Tym razem pod hasłem “BILET DO CZYSTEGO POWIETRZA”.

Promocja transportu publicznego i rozwój terenów zielonych to działania na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń powietrza i główne założenie podpisanego przez Miasto Opole, Zakład Komunalny i ECO porozumienia na kolejny rok. Szczegóły współpracy obejmują m.in. prowadzenie działań edukacyjnych i zorganizowanie darmowych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży, czyli bezpośrednich beneficjentów porozumienia.

Bilety ulgowe, szkolne, miesięczne czy na okaziciela, uprawniające do przejazdu komunikacją publiczną na terenie miasta Opola, zostaną sfinansowane przez ECO i Zakład Komunalny, i rozdystrybuowane przez Miasto Opole. Będą z nich korzystać dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane przez miejskie placówki oświatowe i opiekuńczo – wychowawcze.

Zakład Komunalny, wspierając działania na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego, koncentruje się na rozwoju działań edukacyjnych. Spółka opracowuje m.in. mapę zieleni miasta, na której będzie można nie tylko zobaczyć opolskie drzewa, ale również poznać ich gatunki, wymiary i inne parametry, jak choćby wpływ na oczyszczanie powietrza. Zakład Komunalny przeprowadził też akcję nasadzeń drzew, krzewów i roślin na terenie miejskich żłobków, przedszkoli i szkół. Regularnie organizujemy Eko-lekcje dla dzieci i młodzieży, wspieramy akcję Czyste powietrze – Oddech dla Opola”.

Z kolei ECO aktywnie włączyło się w promocję elektro-mobilności. Razem z Urzędem Miasta Opola, ECO wykonała i oddała do dyspozycji mieszkańców pierwszą stację szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych w Opolu. Stacja umiejscowiona została w samym centrum miasta, na pl. Wolności.