Korzystaj z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w naszym mieście!

JAK SEGREGOWAĆ NA CMENTARZU? PODPOWIADAMY
4 lutego 2022
Utworzyliśmy punkt pomocy dla uchodźców z Ukrainy
1 marca 2022
JAK SEGREGOWAĆ NA CMENTARZU? PODPOWIADAMY
4 lutego 2022
Utworzyliśmy punkt pomocy dla uchodźców z Ukrainy
1 marca 2022

Korzystaj z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w naszym mieście!

W opolskich Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są odpady wyłącznie od mieszkańców Gminy Opole, którzy regularnie uiszczają opłatę za odbiór odpadów komunalnych. PSZOK to specjalnie przystosowany i zorganizowany obiekt, w którym przyjmowane są m.in. odpady takie jak: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady biodegradowalne, popiół z palenisk domowych. Poza tym w PSZOK-u można zdać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, opony, przeterminowane lekarstwa, posegregowane odpady budowlane i rozbiórkowe. PSZOK nie przyjmuje odpadów nieposegregowanych, zanieczyszczonych oraz pochodzących z działalności gospodarczej.

PSZOK ul. Podmiejska 69

PSZOK ul. Kępska 5k

Godziny otwarcia PSZOK-u przy ul. Podmiejskiej:

  • od poniedziałku do piątku od 9.00 do 18.00
  • w każdą sobotę od 9.00 do 15.00

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, Wigilii Świąt Bożego Narodzenia, Wielkiej Soboty i 31 grudnia.


Godziny otwarcia PSZOK-u przy ul. Kępskiej 5k:

  • od poniedziałku do piątku od 9.00 do 18.00
  • w każdą sobotę od 9.00 do 15.00

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, Wigilii Świąt Bożego Narodzenia, Wielkiej Soboty i 31 grudnia.


MOBILNE PSZOK-i

Poza tym na terenie miasta Opole regularnie działają mobilne PSZOK-i. W soboty, w wyznaczonych miejscach miasta (szczegóły w tabeli), udostępniany jest specjalnie przygotowany kontener, który przeznaczony jest do bezpłatnego przyjmowania odpadów komunalnych selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Opola. Maksymalny wymiar odpadów komunalnych selektywnie zebranych przyjmowanych do mobilnego PSZOKU nie może przekroczyć 75cm ze względów bezpieczeństwa i umożliwienia mieszkańcom odbioru jak największej ilości frakcji odpadów, prosimy więc o dowożenie większych frakcji do stacjonarnych punktów, ponadto w mPSZOK nie są przyjmowane odpady budowlane (np. gruz).