Sprawdzaliśmy, jak funkcjonuje „Ekospalarnia”

Miododajne kwiaty nie tylko dla pszczół
27 kwietnia 2023
Czy to Bartek czy Tereska, zbieraj kupy swego pieska
7 maja 2023
Miododajne kwiaty nie tylko dla pszczół
27 kwietnia 2023
Czy to Bartek czy Tereska, zbieraj kupy swego pieska
7 maja 2023

Sprawdzaliśmy, jak funkcjonuje „Ekospalarnia”

W dniu 21.04.2023r. wspólnie z przedstawicielami Rady Społecznej Budowy Centrum Zielonej Transformacji Opole, Urzędu Miasta Opola, Rad Dzielnic wraz z zainteresowanymi mieszkańcami sprawdzaliśmy, jak funkcjonuje „Ekospalarnia” Krakowskiego Holdingu Komunalny SA. Krakowska Ekospalarnia przekształca na energię elektryczną i cieplną ponad 220 tys. ton zmieszanych odpadów komunalnych rocznie. Obecnie trwają przygotowania do jej rozbudowy o trzecią linię o wydajności 100 tys. ton rocznie.

Szczęście nam dopisało, ponieważ naszym przewodnikiem był wybitny ekspert prof. dr hab. inż. Tadeusz Pająk, wykładowca Akademii Górniczo – Hutniczej, który od ponad 20 lat zajmuje się tematem termicznego przekształcania odpadów. W trakcie spotkania nasza grupa miała okazję nie tylko sprawdzić w jaki sposób funkcjonuje zakład, ale korzystając z wiedzy eksperta również zadać pytania dotyczące emisji zanieczyszczeń, roli spalarni w nowoczesnej gospodarce odpadowej czy kwestii ekonomicznych takich jak opłacalność, a nawet wpływ na wartość nieruchomości.

Wróciliśmy z dużą dawką wiedzy, ale także własnymi spostrzeżeniami – nowoczesne spalarnie naprawdę nie oddziałują negatywnie na środowisko, za to pozwalają ekologicznie i ekonomicznie zagospodarować odpady. Mieszkańcy mają stałą kontrolę nad emisjami, dzięki ciągłemu monitoringowi dostępnemu on-line. Na miejscu, o jakości powietrza najlepiej świadczą pszczoły, których ule sąsiadują z budynkiem instalacji. Ekospalarnia jest też dowodem na to, że warto konsekwentnie realizować inwestycje służące środowisku i ludziom pomimo tego, że zawsze znajdą się ich oponenci. Przedstawiciele Ekospalarni przyznali, że budowali ją przy sprzeciwie niektórych grup. Potwierdzili też, że ten sprzeciw zakończył się w momencie uruchomienia instalacji. Obecnie plan jej rozbudowy nie generuje żadnych sprzeciwów, gdyż lokalna społeczność mogła już sama przekonać się co jest prawdą, a co mitem.W Opolu, Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów z odzyskiem energii jest elementem Centrum Zielonej Transformacji. Będzie 10 razy mniejsza i ma przekształcać na ciepło jedynie pre-RDF i RDF, a nie odpady zmieszane, jak krakowska instalacja. Mamy nadzieję, że obiekt powstanie w niedługim czasie i pozwoli nam dołączyć do miast nowoczesnych, dla których odpady nie stanowią problemu, tylko są cennym surowcem, który można ponownie wykorzystać i lokalnie wytwarzanym paliwem do produkcji ciepła dla Opola.