Nielegalne wysypisko odpadów za naszym płotem

Drzewom w Opolu aplikujemy „grzybne” zastrzyki
15 maja 2023
Świętujemy 800-lecie Sławic
16 czerwca 2023
Drzewom w Opolu aplikujemy „grzybne” zastrzyki
15 maja 2023
Świętujemy 800-lecie Sławic
16 czerwca 2023

Nielegalne wysypisko odpadów za naszym płotem

Pas zieleni złożony z drzew i krzewów wokół naszego Centrum Zagospodarowania Odpadów jest naturalną strefą buforową składowiska odpadów. Niestety na utrzymywany przez Zakład Komunalny teren zielony stale podrzucane są śmieci.

Proceder podrzucania śmieci, pod nasze ogrodzenie, nasila się coraz mocniej. Praktycznie każdej nocy podrzucane są nowe odpady. Zaśmiecanie terenów zielonych, poza tym, że jest zabronione przepisami i grozi za to m.in. grzywna, jest zwykłym prostactwem i bywa bolesnym ciosem dla naturalnego środowiska. Dlatego każdy z nas powinien reagować widząc takie zjawisko.

Znajdujemy nawet akty urodzenia

Mamy dobrą informację dla pechowca, który prawdopodobnie poszukuje swojego Aktu Notarialnego oraz Aktu Urodzenia. Podczas ostatniego porządkowania terenów zielonych znaleźliśmy walizkę z dokumentami Dokumenty zostały zabezpieczone i są do odebrania w siedzibie naszej Spółki przy ul. Podmiejskiej 69. Razem z tymi dokumentami oddamy też podrzucone odpady, w których się znajdowały oraz przeprowadzimy stosowną rozmowę.

W wyniku wypalania ucierpiały drzewa

Wyjątkową bezmyślnością i brakiem szacunku dla wspólnego mienia przyrodniczego wykazał się sprawca, który na teren przylegający do naszego zakładu przywiózł i spalił dużą ilość odpadów papierowych. Na skutek tego bardzo nieodpowiedzianego działania zniszczone zostało drzewo posadzone w ramach akcji zadrzewiania tego obszaru.

Odpady bezpłatnie możesz oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów

Na PSZOKi odpady przyjmowane są  bezpłatnie od mieszkańców Gminy Opole. Nie przyjmujemy odpadów komunalnych zmieszanych, a dostarczone indywidualnie przez mieszkańców muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami.

PSZOK to specjalnie przystosowany i zorganizowany obiekt, w którym przyjmujemy odpadów takie jak: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady biodegradowalne, popiołu z palenisk domowych. Poza tym w PSZOK-u można zdać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, opony, przeterminowane lekarstwa, posegregowane odpady budowlane i rozbiórkowe. PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących działalności gospodarczej.

Mieszkaniec we własnym zakresie musi dostarczyć odpady na teren PSZOK-u. Na miejscu osoba odpowiedzialna za przyjmowanie odpadów dokonuje ich ewidencji i wskazuje miejsce złożenia odpadów. Osoba dostarczająca, pod nadzorem pracownika, zobowiązana jest samodzielnie umieścić odpady w odpowiednich kontenerach.

W Opolu działają dwa PSZOKi, które czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach 9-18 oraz soboty 9-15.

Mobilny PSZOK w Twojej dzielnicy

Poza tym na terenie miasta Opole regularnie działają mobilne PSZOK-i. W soboty, w wyznaczonych miejscach miasta, udostępniany jest specjalnie przygotowany kontener, który przeznaczony jest do bezpłatnego przyjmowania, odpadów komunalnych selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Opola. W mobilnym PSZOK-u zdajemy odpady na takich samych zasadach co w stacjonarnym, m.in: odpady z papieru, tworzyw sztucznych, metalu, opakowania wielomateriałowe, opakowania szklane, odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady zielone, żużle i popioły z palenisk domowych (dostarczone w szczelnie zamkniętych workach) oraz odpady wielkogabarytowe.

Maksymalny wymiar odpadów komunalnych selektywnie zebranych przyjmowanych do mobilnego PSZOKU nie może przekroczyć 75cm, ponadto nie są przyjmowane odpady budowlane (np. gruz). Dowożący odpady komunalne jest zobowiązany do umieszczenia przywiezionych odpadów komunalnych selektywnie zebranych, w pojemniku lub kontenerze wskazanym przez pracownika.