Roboty budowlane w zakresie rekultywacji I kwatery składowiska odpadów komunalnych w Opolu – etap II