Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia pojazdów Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu Zadanie A+B

„Wykonanie boksów z bloków betonowych wielkowymiarowych w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69”
11 września 2019
Utwardzenie placu na terenie Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu
11 września 2019

Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia pojazdów Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu Zadanie A+B

Kontakt