Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia pojazdów Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu Zadanie A+B