Praca dla informatyka

Przypominamy o konieczności opłat za groby
3 lutego 2020
Od 1 kwietnia nowe granice Strefy Płatnego Parkowania
6 marca 2020
Przypominamy o konieczności opłat za groby
3 lutego 2020
Od 1 kwietnia nowe granice Strefy Płatnego Parkowania
6 marca 2020

Praca dla informatyka

Zakład Komunalny sp. z o.o. w Opolu
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
Informatyk
(w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat)

1.  Wymagania niezbędne 

 • obywatelstwo polskie
  oświadczenie
 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych
  oświadczenie
 • wykształcenie średnie lub wyższe techniczne
  Kserokopia świadectwa/dyplomu
 • Bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych Windows Serwer 2012, Windows Serwer 2019, Windows 7, Windows 8, Windows 10
 • Znajomość pakietu biurowego MS Office 365 oraz Office 2010-2019
 • Znajomość MS Exchange 2013 oraz Exchange ActiveSync
 • Znajomość języka angielskiego pozwalająca na czytanie dokumentacji technicznej
 • Znajomość Active Directory i GPO
 • Umiejętności diagnozy i naprawy usterek sprzętu i oprogramowania
 • Znajomość systemów unixowych np. CentOS, Ubuntu
 • Znajomość pakietu biurowego Libre Office lub Apache OpenOffice
  zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

2.  Dodatkowym atutem będą:

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

 • Wykształcenie wyższe
 • Znajomość urządzeń sieciowych i systemów operacyjnych firm CISCO, Fortinet, Mikrotik, HP, IBM, Ubiquiti, Netgear.
 • Tworzenie grafiki w oparciu o rozwiązania Adobe lub Corel
 • Znajomość technik wirtualizacji opierających się o rozwiązania Vmware lub Hyper-V
 • Samodzielność w podejmowaniu decyzji, komunikatywność i umiejętność przekazywania informacji w sposób prosty dla użytkownika oraz chęć samokształcenia i rozwoju
 • Dobra znajomość MS SQL Server 2012 lub nowszy
 • Umiejętność tworzenia zapytań SQL
 • Znajomość oprogramowania Zimbra
 • Znajomość oprogramowania Zabbix
 • Znajomość urządzeń do monitoringu CCTV i NVR

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Administracja siecią LAN, WLAN i WAN infrastruktura i software.
 2. Administracja serwerami baz danych, aplikacji, multimediów, poczty, www, plików
 3. i monitoringu opartych na systemie Windows Server 2012, Windows Server 2019, CentOS.
 4. Administracja usługą Active Directory, WSUS.
 5. Zarządzanie aktywnymi urządzeniami sieci LAN.
 6. Zarządzanie uprawnieniami użytkowników.
 7. Zapewnienie ciągłości pracy urządzeń i okablowania w siedzibie firmy oraz jednostkach podległych.
 8. Diagnoza i usuwania awarii oprogramowania lub sprzętu (ewentualnie kontakt z firmami zewnętrznymi w celu ich naprawy).
 9. Backup i aktualizacja oprogramowania.
 10. Zarządzanie komputerami, drukarkami i wsparcie dla użytkowników.
 11. Administrowanie kontami e-mail, wstępna administracja stroną www i bip.
 12. Zgłaszanie rozwiązań oraz opracowywanie projektów mających na celu usprawnienie pracy własnej jak i pozostałych użytkowników.
 13. Usprawnianie systemów oraz oprogramowania wykorzystywanego w Zakładzie Komunalnym
 14. Prowadzenie szkoleń dla pracowników Zakładu Komunalnego z zakresu bezpieczeństwa IT.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w Zakładzie Komunalnym Spółka z o.o. w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69 w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat według grafiku, z przewagą wysiłku umysłowego.
Praca w zespole, bezpośredni kontakt z klientem.
Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. 

6. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

a) dokumenty wymienione powyżej,

b) życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą o treści: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Opolu, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko.

c) list motywacyjny,

d) kwestionariusz osobowy

Kompletne aplikacje należy składać w siedzibie Zakład Komunalny Spółka z o.o., ul. Podmiejska 69 (45-574 Opole) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: Informatyk” .

LINK DO OFERTY